Estudiante de Grado de Pedagogía

mm

Lidia Partido


Graduada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Té coneixements de diagnòstic, orientació, mediació, investigació educativa, multilingüisme, xarxes socials, formació a distància i disseny dels mitjans per a la formació online. Té experiència en una escola amb trastorns en l’aprenentatge, trastorns del llenguatge, trastorn lectoescriptor, dislèxia, síndrome de l’Espectre Autista i Asperger, i mutisme selectiu. Té formació en suport conductual de persones amb TEA per Educatio, curs d’intel·ligència emocional (CETT) i d’educació emocional pel centre de formació Divulgació Dinàmica. Ha realitzat les pràctiques universitàries en un institut d’Hospitalet, exercint de co-tutora, orientant als alumnes de 4 d’ESO i realitzant seguiments acadèmics a alumnes amb Necessitats Educatives Especials.

ocells_animacio-capes