Psicóloga Clínica y Educadora Social

mm

Marian Obrador


A nivell laboral ha treballat realizant reeducacions psicopedagògiques amb infants amb trastorns de l’aprenentatge. Ha treballat com a coordinadora en el departament psicopedagògic escolar, col·laborant conjuntament amb docents i pedres, a més del seguiment a nivell individual i grupal d’infants i adolescents. Així mateix, ha treballat en l’àmbit de la Psicologia Perinatal, encaminada a afavorir el benestar emocional familiar i prevenir i intervenir en l’àmbit de la investigació, relacionada amb l’ús problemàtica de les noves tecnologies en joves.

ocells_animacio-capes