Logopeda

mm

Norma Mas


Està exercint com a logopeda des de fa 20 anys amb tot tipus de dificultats del llenguatge. Està realitzant la logopèdia d’una escola a Barcelona. Treballa tant amb l’infant com amb els seus pares orientant-los a com han de dirigir-se als infants quan té dificultats d’expressió i aconseguir que aquests es comuniquin en tots els seus àmbits. També treballa conjuntament amb dentistes i digestòlegs per ajudar en el procés de deglució o amb les dificultats que poden presentar els infants en el procés de masticació i deglució diaris.

ocells_animacio-capes