Educadora social y licenciada en pedagogía social.

mm

Susanne Fersen


Es va formar a Alemania a la Universitat de Maguncia i a la Universitat de Ciències Aplicades en Wiesbaden. També té formació especialitzada i certificada en el camp de la Teràpia a través del Joc (Fachschule Naturheilkunde Duisburg). Al llarg de la seva carrera professional ha adquirit molta experiència: assistint i acompanyant als infants, adolescents i les seves famílies amb necessitats especials (necessitat d’assessorament, anomalies conductuals, Espectre autista, dificultats d’aprenentatge, discàlculies, dislèxia...), així com també té molta experiència en teràpia assistida amb animals.

ocells_animacio-capes