home_illustration
  • CENTRE DE
  • PSICOLOGIA
  • APLICADA

Un equip compromès amb la millora

A Kinderapia trobareu el suport i els serveis d'un equip altament qualificat, professional i implicat. Tractem a cada nen, nena o adolescent de manera individualitzada, estudiant tots els factors personals, ambientals i biològics de cada cas. El nostre equip treballa conjuntament per trobar les eines que millor ajudin al creixement de cada individu i a la resolució de qualsevol problema.

María José Téllez, directora de Kinderapia

Després de molts anys treballant amb menors i les seves famílies, M. José va decidir crear Kinderapia, un centre on la seguretat i el respecte als clients són una prioritat. La seva Llicenciatura en Psicologia (especialitat Clínica) per la UAB, Màster en Neuropsicologia per la AEPCC, formació com a psicoterapeuta infanto-juvenil a Frankfurt i múltiples cursos relacionats amb la intel•ligència emocional, dificultats de l'aprenentatge, trastorns de l'espectre Autista... l'han especialitzat i capacitat per crear un centre innovador que, amb el suport de noves tecnologies i des de la prevenció i el tractament, ajuda a resoldre els dubtes i/o problemes de cada edat.

Acompanyem al teu fill o filla en una fase clau de la seva vida: el seu desenvolupament

A Kinderapia estem especialitzats en tractar i donar suport psicològic als nens, els adolescents i les seves famílies. Tant en el camp de la salut com en el de l’educació.

La infància i l’adolescència són etapes de desenvolupament emocional, social i cognitiu durant les quals es forma la persona i s’adquireixen eines essencials per a la vida.

Per això, Kinderapia desitja oferir-los una forma personal i individualitzada de tractar els seus problemes, per prevenir o resoldre qualsevol dificultat que es trobin en el camí de la vida.

Avaluació i rehabilitació neuropsicològica

Són totes aquelles mesures neurocognitives que permeten estimular les funcions cognitives que no ha estat adquirides o que s’hagin de recuperar després d'una lesió cerebral. Això ens permet conèixer la maduresa del nen per realitzar adaptacions i millorar els objectius curriculars.

Dificultats d’aprenentatge

Fa referència a un grup heterogeni de trastorns que poden manifestar-se en dificultats significatives en l’adquisició i ús de la parla, la comprensió oral, la lectura, l’escriptura, el raonament o les habilitats matemàtiques. Es considera que aquestes alteracions són intrínseques a la persona, a causa d’una disfunció en el sistema nerviós central i que es poden produir al llarg del cicle vital.

Transtorns de conducta

Els Trastorns de conducta són una alteració del comportament, el resultat de la interacció de diferents tipus de vulnerabilitat psicobiològica i de molts tipus diferents d’estressors ambientals.

Mètode Glifing

Eina de treball on s’entrenen intensivament els aspectes que formen el procés d’adquisició i automatització de la lectura. També permet fer una detecció precoç de les dificultats de lectura de cada infant, a més d’un seguiment continuat de l’evolució de cada cas.

Sala d’estimulació multisensorial Mètode Snozelen

L'espai snoezelen és entès com una sala especialment adaptada amb material tècnicament preparat per proporcionar experiències sensorials diverses i té com un dels seus objectius l'afavorir l'ús dels sentits, facilitant la vivència d'experiències sensorials riques i variades.

Reforç escolar

Es defineix com a una intervenció individual o en petits grups, que es realitza fora de l'horari escolar, adreçada a nens i nenes que necessiten d'un suport en relació als aprenentatges escolars, hàbits de treball…

Tallers per pares i tallers per nens

És un programa formatiu de carácter preventiu dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats dels progenitors.

Psicomotricitat per a nens

El concepte de psicomotricitat està directament relacionat amb el desenvolupament psicològic de l’infant, i aquest desenvolupament es produeix a través de la interacció activa de l’infant amb el medi que l’envolta, en un procés que va des del coneixement i control del propi cos i arriba fins al coneixement i l’acció sobre el món que l’envolta. Té com a objectiu la vivència del propi infant i repercuteix en el desenvolupament global dels infants.

  • left
  • right