Norma Mas Logopeda

Norma Mas

Logopeda

 

Està exercint com a logopeda des de fa 20 anys amb tota mena de dificultats de llenguatge. Està realitzant la logopèdia d’un col·legi a Barcelona. Treballa tant amb el nen / a com amb els pares orientat a com s’han d’adreçar als infants quan té dificultats d’expressió i aconseguir que els nens i nenes es comuniquin en tots els seus àmbits. També treballa conjuntament amb dentistes i digestòlegs per ajudar en el proceo de deglució o amb les dificultats que poden presentar els infants en el procés de masticació i deglució diari.