Diagnòstic

Realitzar un bon diagnòstic és fonamental per iniciar qualsevol tipus de tractament. Abans de començar es necessita saber amb certesa on està el focus del problema, en què consisteix el mateix i com funciona. A la vegada, s’exploren els punts forts i febles de la persona, per donar amb el tractament o els tractament més adequats. A Kinderapia tenim professionals capacitats per poder realitzar diversos diagnòstics. Per fer-ho, posseïm una gran varietat de tests oficials i validats científicament amb els que realitzem diagnòstics logopèdics, diagnòstics neuropsicològics i neuropsicomotors, avaluacions d’intel·ligència, avaluacions de nivells de concentració i atenció, etc.

Test

Alguns dels tests que utilitzem són:

SENA

(Qüestionari de Screening)

WISC-V, WIPPSI, WAIS

(Test d’Intel·ligència i Capacitats Intel·lectuals)

16PF

(Test de personalitat)

BDI-II

(Depressió)

STAI

(Ansietat)

D2 y CARAS-R

(Atenció)

TALE - TALEC

(Trastorns de Lectoescriptura)

AVE

(Assetjament escolar)

FIGURA DE REI

(Memòria, Percepció, Motricitat)

STROOP

(Nivell de Interferència)

EFEN

(Funcions Executives)