Teràpia Ocupacional

Teràpia que treballa amb gent amb afectacions corporals

El terapeuta ocupacional treballa amb aquells individus o grups de població que pateixen l’afectació d’una estructura corporal o funció, deguda a algun canvi de salut, i que per tant, fa que experimentin limitacions en la seva vida quotidiana.

La Teràpia Ocupacional s’especialitza en capacitar la persona per assolir el major grau d’independència possible a la vida diària. Per fer això, és necessari realitzar una valoració de les capacitats i problemes físics, psíquics, sensorials i socials de l’individu. A partir d’aquesta avaluació es defineix un pla de treball. Alguns dels problemes que es tracten amb la teràpia ocupacional són:

  • Descoordinació motriu
  • Disgrafia
  • Activitats manipulatives i/o motricitat fina
  • Activitats bàsiques de la vida diària com l’alimentació, vestir-se, control dels esfínters, la higiene personal
  • Prevenir i/o alentir la discapacitat
  • Millorar la funció de l’extremitat superior: arribar als diferents objectes, desenvolupar la preferència manual, la coordinació oculomanual i bimanual
  • Augmentar l’autoestima del nen o nena modificant i/o adaptant les seves activitats i contextos d’execució
  • Afavorir un adequat posicionament i higiene postural

Sala d’estimulació multisensorial Snoezelen

La teràpia es pot realitzar a la sala d’estimulació multisensorial Snoezelen

Sala Snoezelen

La sala d’estimulació multisensorial Snoezelen té…