Psicologia

Psicologia juvenil

A més de les mencionades en l’edat adulta, és molt comú trobar les següents patologies en l’adolescència.

Adicció a la marihuana

La Marihuana o cànnabis és considerada una droga psicoactiva ja que conté tetrahidrocannabinol (THC). Aquesta substància genera una alteració psíquica, física i emocional en la persona que la consumeix. Actualment no hi ha medicaments disponibles per tractar l’abús de la marihuana pel que la psicoteràpia és l’alternativa més recomanada.

Trastorns de personalitat

Els trastorns de personalitat són molts i diversos. Principalment, la personalitat es forma durant l’adolescència i continua fins l’edat adulta. Un trastorn de personalitat comporta un desequilibri psicològic i una falta de control a nivell afectiu amb les persones, amb els pensaments i amb la forma de relacionar-se amb els altres. Potenciar l’autoestima, l’autoconfiança i l’autocontrol, així com el desenvolupament d’habilitats socials és fonamental per tractar qualsevol trastorn d’aquesta índole d’una forma satisfactòria.

Identitat de gènere

Orientació sexual i identitat de gènere són dos conceptes diferent però que sovint es confonen. Els trastorns d’identitat de gènere són trastorns en els quals l’individu s’identifica, d’una manera intensa i persistent, amb el sexe oposat al que pertany físicament. A més, això genera un malestar i un sentiment d’inadequació constant amb el propi sexe. Es descriu com un sentiment d’estar en un cos de gènere “equivocat”. Aquest trastorn genera un conflicte entre el gènere físic de la persona i la seva pròpia identitat.

Internet i videojocs

Es considera patològic quan l’ús d’internet i/o de videojocs interfereix d’una manera significativa en la vida de la persona. Les activitats socials, professionals i d’oci disminueixen o desapareixen, i se substitueixen per l’ús de les noves tecnologies. La interacció virtual no és real, produint una falsa sensació d’interacció satisfactòria. L’objectiu del tractament és trobar un equilibri entre les noves tecnologies i la vida social de la persona.

Trastorns alimentaris

Freqüentment, aquests trastorns es manifesten en l’adolescència i en els primers anys de l’edat adulta, tot i que també poden apareixen en altres edats. Els més freqüents i coneguts són l’anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa, i el trastorn alimentari compulsiu. Aquests trastorns afecten greument la salut, les emocions i la conducta de la persona. Es caracteritzen per fixar excessivament l’atenció en el pes, la figura corporal i el menjar. El tractament psicològic és essencial per detenir el més aviat possible el progrés d’aquests trastorns, que a més de causar greus problemes de nutrició, també poden provocar danys importants a altres parts del cos com per exemple, al cor, l’aparell digestiu, els ossos, les dents i la boca, i acabar derivant a altres malalties.