Altes capacitats

Com podem saber si el nostre fill o filla és superdotat o té altes capacitats?

Ens referim a altes capacitats, quan una persona destaca per sobre de les altres des d’un punt de vista intel·lectual.

Els problemes dels joves a l’escola poden aparèixer per molts motius. Un dels més coneguts són les altes capacitats. S’entén que les persones amb altes capacitats són persones que tenen una capacitat d’aprenentatge molt superior a la resta, així com que tenen una forma d’aprendre molt diferent, que els diferencia de la resta de nens i nenes del seu grup d’edat. A vegades es confonen amb nens que semblen distrets o fins i tot mandrosos.

Alguns dels signes que ajuden a identificar a aquests nens i nenes poden ser:

  • Autocrítics i perfeccionistes
  • Alt nivell de frustració, arribant a mostrar grans “rabietes”
  • Molesten a classe
  • Qüestionen l’autoritat i les normes
  • Tenen una memòria prodigiosa
  • Aprenen aviat la lectoescriptura
  • Posseeixen un vocabulari ric, precís i ampli
  • Acostumen a ser la burla dels companys

Des del nostre centre, podem realitzar un diagnòstic neuropsicològic per avaluar el nivell d’intel·ligència global i en les diferents àrees.

A més, una vegada confirmat el diagnòstic, els ajudarem a lidiar amb les dificultats amb les quals es poden trobar i a potenciar les habilitats de cada un.