Psicologia

Psicologia infantil

En la infància trobem trastorns propis de l’edat, com alguns que detallem a continuació.

Problemes d'aprenentatge

Els problemes d’aprenentatge tenen a veure amb l’escriptura, la lectura i el càlcul, que són habilitats necessàries per superar l’actual currículum acadèmic. Dislèxia, la Discalcúlia, els problemes de comprensió lectora, la psicomotricitat fina … són tots trastorns que milloren considerablement amb un tractament adequat.

Autisme

Es caracteritza per un deteriorament de la interacció social. Són infants que no responen, ni els interessa el que els envolta. Mostren una falta de contacte visual, no gesticulen per assenyalar objectes i tenen una comunicació limitada, monòtona i sense entonació. Els interessos dels infants autistes són restringits i el seu comportament és repetitiu i estereotipat. Aquest trastorn és crònic pel que el suport a la família és fonamental en el tractament.

pors infantils

En la infància sorgeixen pors típics de l’edat com la por a la foscor, por a anar a l’escola, por de quedar-se només a casa, por als animals, etc. Aquests pors són adaptatius en la mesura que no suposin un impediment perquè l’infant segueixi amb la seva activitat diària amb normalitat. El problema apareix quan aquestes pors es mantenen en el temps o el que és el mateix, no se superen dins d’un període de temps determinat afectant el funcionament i la vida en general de l’infant.

TDAH

El trastorn per dèficit d’atenció (TDAH i/o Hiperactivitat) es pot manifestar de moltes formes, algunes d’elles són una gran falta d’atenció i distracció, cosa que dificulta el procés d’aprenentatge d’aquests nens i nenes. A vegades sembla que no escoltin quan se’ls parla, altres salten d’una tasca a una altra sense acabar l’anterior, es distreuen amb facilitat. Si, a més, són hiperactius, solen mostrar-se inquiets, parlen de forma excessiva i interrompuda, no paren quiets, es mouen contínuament. El tractament consisteix en augmentar la capacitat d’atenció, ensenyar-los a controlar i dirigir els seus moviments amb una finalitat, millorant el seu comportament i el seu rendiment escolar, relacionant-se millor amb altres nens i nenes i familiars.

Trastorns de conducta

El trastorn de conducta és una alteració del comportament en el qual la persona mostra una conducta antisocial. Amb aquest comportament viola les normes i regles adequades per l’edat. La irresponsabilitat, les absències escolars, o l’escapar-se, la violació dels drets dels altres com per exemple agafar sense permís objectes o trencar coses dels altres i fins i tot robar, a més de l’agressió física, són alguns dels comportaments més usuals que presenta aquest trastorn. En aquests casos, és molt important fer un tractament psicològic d’hora, amb la finalitat de reconduir i evitar un empitjorament en el temps i que el problema es converteixi en permanent.